Jdi na obsah Jdi na menu
 


SAMOSPRÁVA

24. 10. 2008

Obecně závazné nařízení obecního úřadu v Horním Bezděkově
pro chatovou oblast – osadu “ Poteplí ”.

Část I.

Na základě § 44 a 45 zákona 367/90 Sb., vydávám obecně závaznou vyhlášku “Osadní řád” pro osadu Poteplí.

Část II.
Osadníci jsou povinní zejména: 

dbát na udržování čistoty v celé osadní oblasti, neodhazovat odpadky po lese a okolí, chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Dodržovat § 25 zákona č. 138/74 Sb. o zákazu mytí motorových vozidel v blízkosti vodních toků. 
ukládat nespalitelný odpad do kontejneru a podílet se alikvótní částkou na nákladech, spojených s jeho odvozem. 
při jízdě motorovým vozidlem po cestách a silnicích dodržovat rychlost podle dopravního značení a chovat se k chodcům a osadníkům ohleduplně, aby tito nebyli ohrožováni hlukem a prachem, aby nemohlo dojít k úrazu. 
nepoužívat motorové pily, sekačky a jiná hluk vyvolávající zařízení o prázdninách v době od soboty 13 hodin do neděle 18 hodin. 
každý osadník zaplatí ročně předem stanovený příspěvek, nutný k zajištění provozu celé osady. O hospodaření s těmito finančními prostředky bude rozhodovat osadní výbor, který na veřejné schůzi osady podá zprávu o jejich vynaložení. 
pomáhat zvolenému osadnímu výboru při jeho práci, respektovat jeho rozhodnutí, udržovat a vytvářet dobré sousedské vztahy mezi osadníky.

Část III.
Osadní výbor je povinen:

dohlížet na dodržování Osadního řádu osady Poteplí a jeho závažné porušení řešit ve spolupráci s přestupkovou komisí při OÚ Horní Bezděkov. 
zabývat se připomínkami osadníků pro zlepšování veškerého života v osadě a následně je projednávat na OÚ Horní Bezděkov. 
zabezpečit pravidelný styk s OÚ v Horním Bezděkově a vyžadovat účast jeho zástupců na výročních či mimořádných schůzích. 
minimálně jednou ročně podat zprávu o své činnosti na veřejné schůzi a pravidelně zveřejňovat informace ve vývěsních skříňkách. 

Část IV.
Obecní úřad v Horním Bezděkově je povinen:

na požádání osadního výboru delegovat svého zástupce na veřejné či mimořádné schůze osadníků. 
poskytovat pomoc při řešení problémů nad rámec možností osadního výboru a podílet se na úhradě nákladů za provedenou kontrolu a případnou desinfekci vody ve studních.

Část V.

Tento osadní řád byl projednán a schválen na Obecním úřadě Horní Bezděkov zástupci osadního výboru a je závazný pro všechny osadníky osady “ Poteplí ”.
Případné změny či doplňky je třeba projednat ve výboru osady “ Poteplí ” a Obecního úřadu 


Horní Bezděkov.
Duben 1992 za OÚ Horní Bezděkov


                 Kabát Josef
                starosta obce
                         v.r.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář